بهترین تصاویر پزشکی ۲۰۱۲

ایسنا : برنده کلی این رقابت رابرت لودلو از موسسه نورولوژی کالج لندن با تصویر جراحی مغزی بود که به نمایش قشر مغزی یک بیمار مبتلا به صرع پرداخته است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.