تصاویری از جشن های نوروزی در قزاقستان

۸۹۸۷۹۸۹۷ (9)

نوروزر در خیلی از کشور های مانند پاکستان – افغانسان – قزاقستان و … مانند ایران با شکوه و زیبایی خاص خود برگزار میشود در این مطلب نگاهی به جشن های خیابانی قزاق ها برای نوروز خواهیم کرد

۸۹۸۷۹۸۹۷ (8)  ۸۹۸۷۹۸۹۷ (1) ۸۹۸۷۹۸۹۷ (2) ۸۹۸۷۹۸۹۷ (3) ۸۹۸۷۹۸۹۷ (4) ۸۹۸۷۹۸۹۷ (5) ۸۹۸۷۹۸۹۷ (6)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.