بجنورد: اسب ترکمن در نزد ترکمن‌ها پیشینه‌ای طولانی در سنن و زندگی صحرانشینی وجنگ وگریزها درگذشته داشته است. اسب ترکمن اندامی کشیده، دُمی باریک، سر و گردن زیبا دارد. برای اسب‌های بانژاد ترکمن درسال‌های گذشته ذخیره‌های ژنتیک این اسب، تقاضای جهانی یافته است. از این نژاد توسط علاقه‌مندان در گنبد ، اصفهان، تهران، شیراز و همدان نیز نگهداری می شوند.

.

.

.

ارسال عکس به سایت پیکس 2 فان