عکسهای زلزله در شهرستان مورموری

تصاویر زلزله در استان ایلام

زلزه مورموری (1)

.

.

.

ارسال عکس به سایت پیکس 2 فان