صورتهای بسیار زیبای سایه ای

اسحاق کوردال با استفاده از چراغ های خیابانی و صافی آشپزخانه، سایه هایی از چهره ی افراد مشهور را در پیاده روی خیابان های لندن ایجاد کرده است.

این چهره های ۳D بر روی صافی آشپزخانه حکاکی شده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.