طرح برخورد با آلودگی صوتی و مزاحمان نوامیس

ایسنا :دومین روز طرح تشدید برخورد با مزاحمین نوامیس و ایجاد آلودگی صوتی در مناطق دیگری از پایتخت اجرا شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.