عکسهای خامنه ای در بیمارستان

تصاویر رهبر ایران در بیمارستان

خامنه ای در بیمارستان (1)

.

.

.

ارسال عکس به سایت پیکس 2 فان