عکسهای بارش برف در ارومیه

barf-oromie-pix2fun (1)

barf-oromie-pix2fun (2) barf-oromie-pix2fun (3) barf-oromie-pix2fun (4) barf-oromie-pix2fun (5) barf-oromie-pix2fun (6) barf-oromie-pix2fun (7) barf-oromie-pix2fun (8) barf-oromie-pix2fun (9) barf-oromie-pix2fun (10) barf-oromie-pix2fun (11) barf-oromie-pix2fun (12) barf-oromie-pix2fun (13) barf-oromie-pix2fun (14)

منبع : ایسنا

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.