عکسهای بازی استقلال و پرسپولیس ۲۸ دی ۹۲

esteghlal-perspolis-27-dey (1)

esteghlal-perspolis-27-dey (2) esteghlal-perspolis-27-dey (3) esteghlal-perspolis-27-dey (4) esteghlal-perspolis-27-dey (5) esteghlal-perspolis-27-dey (6) esteghlal-perspolis-27-dey (7) esteghlal-perspolis-27-dey (8) esteghlal-perspolis-27-dey (9) esteghlal-perspolis-27-dey (10) esteghlal-perspolis-27-dey (11) esteghlal-perspolis-27-dey (12) esteghlal-perspolis-27-dey (13) esteghlal-perspolis-27-dey (14) esteghlal-perspolis-27-dey (15) esteghlal-perspolis-27-dey (16) esteghlal-perspolis-27-dey (17) esteghlal-perspolis-27-dey (18)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.