عکسهای برداشت پسته در سیرجان

پسته سیرجان (24)

پسته سیرجان (1) پسته سیرجان (2) پسته سیرجان (3) پسته سیرجان (4) پسته سیرجان (5) پسته سیرجان (6) پسته سیرجان (7) پسته سیرجان (8) پسته سیرجان (9) پسته سیرجان (10) پسته سیرجان (11) پسته سیرجان (12) پسته سیرجان (13) پسته سیرجان (14) پسته سیرجان (15) پسته سیرجان (16) پسته سیرجان (17) پسته سیرجان (18) پسته سیرجان (19) پسته سیرجان (20) پسته سیرجان (21) پسته سیرجان (22) پسته سیرجان (23) پسته سیرجان (24)

منبع : خبرگزاری فارس

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.