• تاريخ:
  • يک نظر

عکس حیوانات بزرگ

تصاویر حیوانهای بسیار بزرگ و گنده

پروانه اطلس با قطر ۳۰ سانتی متر
 

 

ستاره دریایی به قطر ۶۰ سانتی متر

سفره ماهی ۶۰۰ کیلویی

قورباغه ۳ کیلویی

آناکوندا ۱۲ متری

سگ دانمارکی ۲٫۲۱ متر

خرگوش ۱۰ کیلویی در فنلاند

عروس دریایی-۲۰۰ کیلو

خفاش ۱٫۷ متری در مالزی

تمساح۵٫۵ متری

گربه ۱۴ کیلویی

.

.

.

ارسال عکس به سایت پیکس 2 فان