فیلمبرداری فیلم «استرداد» در حالی به پایان رسید که بهرام دهقانی همزمان با فیلمبرداری تدوین آن را آغاز کرده بود. فیلمبرداری «استرداد» حدود پنج ماه در لوکیشنهایی واقع در ایران و روسیه انجام شد.

.

.

.

ارسال عکس به سایت پیکس 2 فان