عکسهای دیدار سفیر برزیل با فتح الله زاده مدیرعامل استقلال

سفیر برزیل و فتح الله زاده (1)

سفیر برزیل و فتح الله زاده (2) سفیر برزیل و فتح الله زاده (3) سفیر برزیل و فتح الله زاده (4) سفیر برزیل و فتح الله زاده (5) سفیر برزیل و فتح الله زاده (6) سفیر برزیل و فتح الله زاده (7) سفیر برزیل و فتح الله زاده (8) سفیر برزیل و فتح الله زاده (9) سفیر برزیل و فتح الله زاده (10) سفیر برزیل و فتح الله زاده (11) سفیر برزیل و فتح الله زاده (12) سفیر برزیل و فتح الله زاده (13) سفیر برزیل و فتح الله زاده (14) سفیر برزیل و فتح الله زاده (15) سفیر برزیل و فتح الله زاده (16) سفیر برزیل و فتح الله زاده (17) سفیر برزیل و فتح الله زاده (18)

منبع : خبرگزاری فارس

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.