عکسهای راهپیمایی ۱۳ آبان ۹۲

راهپیمایی 13 آبان 92

راهپیمایی 13 آبان 92 (1) راهپیمایی 13 آبان 92 (2) راهپیمایی 13 آبان 92 (3) راهپیمایی 13 آبان 92 (4) راهپیمایی 13 آبان 92 (5) راهپیمایی 13 آبان 92 (6) راهپیمایی 13 آبان 92 (7) راهپیمایی 13 آبان 92 (8) راهپیمایی 13 آبان 92 (9) راهپیمایی 13 آبان 92 (10) راهپیمایی 13 آبان 92 (11) راهپیمایی 13 آبان 92 (12) راهپیمایی 13 آبان 92 (13)

منبع : خبرگزاری فارس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.