عکسهای راهپیمایی ۱۳ آبان ۹۲

راهپیمایی 13 آبان 92

راهپیمایی 13 آبان 92 (1) راهپیمایی 13 آبان 92 (2) راهپیمایی 13 آبان 92 (3) راهپیمایی 13 آبان 92 (4) راهپیمایی 13 آبان 92 (5) راهپیمایی 13 آبان 92 (6) راهپیمایی 13 آبان 92 (7) راهپیمایی 13 آبان 92 (8) راهپیمایی 13 آبان 92 (9) راهپیمایی 13 آبان 92 (10) راهپیمایی 13 آبان 92 (11) راهپیمایی 13 آبان 92 (12) راهپیمایی 13 آبان 92 (13)

منبع : خبرگزاری فارس

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.