زیباترین دختر 2013 (3)

این دختر نوجوان به نام کسیدی گرگ ۱۸ ساله با ۱۷۸ سانتی متر قد توانست عنوان زیباترین دختر نوجوان کشور آمریکا را در سال ۲۰۱۳ به دست آورد . اون هم اکنون دانشجوست  و در کالیفرنیا زندگی می کند.

زیباترین دختر 2013 (2)

زیباترین دختر 2013 (1)

.

.

.

ارسال عکس به سایت پیکس 2 فان