عکسهای عروسی سنتی کرمانچ در روستای آدینه قلی خراسان شمالی

عکسهای عروسی سنتی

عکسهای عروسی سنتی (1) عکسهای عروسی سنتی (2) عکسهای عروسی سنتی (3) عکسهای عروسی سنتی (4) عکسهای عروسی سنتی (5) عکسهای عروسی سنتی (6) عکسهای عروسی سنتی (7) عکسهای عروسی سنتی (8) عکسهای عروسی سنتی (9) عکسهای عروسی سنتی (10) عکسهای عروسی سنتی (11) عکسهای عروسی سنتی (12) عکسهای عروسی سنتی (13) عکسهای عروسی سنتی (14) عکسهای عروسی سنتی (15) عکسهای عروسی سنتی (16) عکسهای عروسی سنتی (17) عکسهای عروسی سنتی (18)

منبع : خبرگزاری فارس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.