عکس کیست تخمدان در بیمارستان امام رضا

تصاویر بزرگترین کیست تخمدان در ایران

تخمدان (1)

تصاویری عجیب از عمل کیست بزرگ تخمدان به وزن تقریبی ۱۱ کیلوگرم در بیمارستان امام رضا

تخمدان (2) تخمدان (3) تخمدان (4) تخمدان (5) تخمدان (6) تخمدان (7) تخمدان (8) تخمدان (9) تخمدان (10) تخمدان (11) تخمدان (12) تخمدان (13) تخمدان (14) تخمدان (15) تخمدان (16) تخمدان (17) تخمدان (18) تخمدان (19) تخمدان (20) تخمدان (21)

.

.

.

ارسال عکس به سایت پیکس 2 فان