عکسهای قرارداد پرسپولیس با نابغه اردبیلی امیرحسین حاجی زاده

امیر حسین حاجی زاده (1)

امیر حسین حاجی زاده (2) امیر حسین حاجی زاده (3) امیر حسین حاجی زاده (4) امیر حسین حاجی زاده (5) امیر حسین حاجی زاده (6) امیر حسین حاجی زاده (7) امیر حسین حاجی زاده (8) امیر حسین حاجی زاده (9) امیر حسین حاجی زاده (10) امیر حسین حاجی زاده (11) امیر حسین حاجی زاده (12) امیر حسین حاجی زاده (13) امیر حسین حاجی زاده (14) امیر حسین حاجی زاده (15) امیر حسین حاجی زاده (16)

منبع : خبرگزاری فارس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.