عکسهای مجروحان هواپیمای سقوط کرده ۱۹ مرداد ۹۳

تصاویر مجروحان و حادثه دیدگاه هواپیمای سقوط کرده شهرک آزادی

مجروحان سقوط هواپیما (1)

.

.

.

ارسال عکس به سایت پیکس 2 فان