عکسهای نخل برداری عاشورا در استان یزد

تصاویر مراسم نخل برداری در شهرستان یزد

نخل برداری (1)

.

.

.

ارسال عکس به سایت پیکس 2 فان