مهر : معاینه فنى خودروهاى پلیس در مرکز معاینه فنى بیهقى انجام شد.

.

.

.

ارسال عکس به سایت پیکس 2 فان