عکس جدید میثم جهانی پور

تصاویر میثم جهانی پور قهرمان تکواندو

عکس میثم جهانی پور (8)

قهرمان تکواندو(پومسه)جهان
قهرمان فستیوال جهانی هنرهای رزمی
قهرمان تکواندو دانشجویان جهان
قهرمان مسابقات آسیایی وبین المللی
قهرمان مسابقات فرم(پومسه)
قهرمان مسابقات کشوری ولیگ برترتکواندو کشور
عضوتیم ملی تکواندو جمهوری اسلامی ایران
عضوتیم ملی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران

.

.

.

ارسال عکس به سایت پیکس 2 فان