با سلام و ارادت
عکس های شهر تاریخی بلقیس و مقبره سیخ
آذری شهرستان اسفراین – استان خراسان
شمالی
عکاس: مجید روئین فرد
تاریخ عکس ها۹۴/۱۲/۲۷

 

 

IMG_7871-1

IMG_7883

IMG_7891

IMG_7897

IMG_7904

IMG_7918

.

.

.

ارسال عکس به سایت پیکس 2 فان