عکسهای جدید میثم جهانی پور

تصاویر جدید میثم جهانی پور

میثم جهانی پور (21)

قهرمان تکواندو(پومسه)جهان
قهرمان فستیوال جهانی هنرهای رزمی
قهرمان تکواندو دانشجویان جهان
قهرمان مسابقات اسیایی وبین المللی
قهرمان مسابقات فرم(پومسه)
قهرمان مسابقات کشوری ولیگ برترتکواندو کشور
عضوتیم ملی تکواندو جمهوری اسلامی ایران
عضوتیم ملی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران

.

.

.

ارسال عکس به سایت پیکس 2 فان