مرد و زن

دسته گل عجیب غریبی که این مرد به زنش هدیه می دهد.

.

.

.

ارسال عکس به سایت پیکس 2 فان